Skip to main content

Lời hứa đầu tiên của ông Trump sau khi ô

Ông Trump hứa sẽ chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Bản tuyên bố của ông Trump do ông Daniel Scavino phụ tá Tổng thống chuyên trách truyền thông mạng xã hội đăng lên trang Twitter cá nhân. “Mặc dù tôi hoàn toàn không đồng ý với kết quả bầu cử, tuy nhiên, việc chuyển giao […]